Kullanım Koşulları

Depoo Sanal Market (bundan sonra “DEPOO” olarak anılacaktır), müşterilere (bundan sonra  “Müşteri” olarak da anılacaktır) kuryeleri (bundan sonra "Kurye" olarak anılacaktır)  aracılığıyla perakende ürün satan ve anlaşmalı ticari işletmeler ve üçüncü kişilere (“Üye  İşyeri”) ait ürün/hizmetlerin Müşteri’lere teslimini sağlayan bir teknoloji platformudur  (bundan sonra “Uygulama” olarak da anılacaktır). DEPOO ve Müşteri, birlikte “Taraflar”  olarak da anılacaktır.

1. BAŞVURU VE ÜYELİK

1.1 Müşteri, Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını  onayladıktan sonra şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde Uygulama’yı kullanmaya  başlayabilir.  

1.2 Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz,  gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, her zaman kişisel bilgilerini  Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir. 4.4.2’deki istisnalar saklıdır.  

1.3 Müşteri toplam sipariş tutarını teslimat ve/veya servis ücreti ile birlikte uygulamadan  öder.

2. UYGULAMANIN KULLANIMI

2.1 Müşteri, Uygulama’ya kayıt olup Uygulama’yı açtıktan sonra sipariş onaylama butonuna  tıkladığında, Uygulama aracılığıyla, seçtiği adrese en yakın olan yerden ürünler kendisine  yönlendirilir. Müşteri’nin Üye İşyeri’nden vermiş olduğu siparişlerde sipariş detayları derhal  Üye İşyeri’ne aktarılır. Satın alınan ürünlerin veya Üye İşyeri’nden sipariş edilen  ürün/hizmetlerin tesliminden sorumlu Kurye'ye ait bilgiler Müşteri’ye ulaştırılır.  2.2 DEPOO yönlendirilen araca ilişkin verilen bilgilerin (tahmini varış süresi, aracın  Müşteri’ye olan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve  fakat bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.  2.3 Müşterinin gelen siparişi beklememesi veya gelen kuryeden geçerli bir sebep olmaksızın  siparişi almaması durumunda, DEPOO Müşteri’yi Uygulama’dan çıkarma hakkını saklı tutar  2.4 Müşteri, Uygulama’yı kullanarak gerçekleştirdiği siparişin bedelinin tamamını ödemekle  yükümlüdür.  

2.5 Müşteri sipariş tutarını DEPOO uygulamasındaki ödeme sistemi vasıtasıyla kredi kartını  veya banka kartını kullanarak ödeyebilir (“Online Ödeme Yöntemi”).  

2.6 Müşteri bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler  daha sonraki kullanımlarda bir daha bilgi girmeyi gerektirmeden kullanılır.  2.7 Sistemde o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle  ödemenin yapılması halinde Müşteri sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı  varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir.  2.8 Müşteri'nin kredi kartı bilgileri DEPOO tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı  MasterCard veya BKM Express tarafından sağlanmaktadır.  

2.9 Müşteri, Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli  5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik

hükümlerine göre işlem yapılır.  

2.10 Müşteri Üye İşyeri’nden vermiş olduğu siparişlerde Online Ödeme Yöntemi ile ödeme  yapabilir. Bu siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura DEPOO tarafından değil siparişi alan Üye  İşyeri tarafından düzenlenir. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde,  DEPOO, sipariş edilen ürün/hizmetlere ilişkin bedelleri Üye İşyeri’nin nam ve hesabına  Müşteri’den tahsil etmek için Üye İşyeri tarafından bununla sınırlı olmak üzere  yetkilendirilmiştir. Müşteri, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi  DEPOO’ya yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır.  

2.11 Akıllı cep telefonunuzun çalınması veya kaybedilmesi halinde kredi kartı bilgilerinize  üçüncü şahıslar ulaşamaz. Ancak DEPOO’ya bildirimde bulunarak girilen bilgilerin  silinmesini talep etmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde üçüncü şahıslar uygulamayı kullanarak  sadece DEPOO siparişi ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan DEPOO sorumlu tutulamaz.  

2.12 Müşteri, Uygulama aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu kuryeleri, Uygulama  içindeki şikâyet bölümünden DEPOO’ya bildirebilir ve fakat DEPOO, kuryelerin  davranışlarından hukuki olarak sorumlu tutulamaz. Uygulama, yalnızca kuryeler aracılığı ile  Üye İşyeri’ne ait ürün/hizmetlerin müşteriye teslimini sağlayan veya Müşteri'lere perakende  ürün satan bir platformdur. DEPOO, Kurye'lere gerekli uyarıları yapar, benzer hataları  tekrarlayan Kurye'lerle iş ilişkisini keser.  

2.13 Müşteri, DEPOO’nun ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir  işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.  

2.14 Müşteri, sipariş verdiğinde sipariş tutarı DEPOO tarafından tahsil edilmektedir. Müşteri  geçerli bir nedeni olmak üzere siparişini iptal etmek için DEPOO Müşteri Hizmetleri’ne  ulaşarak siparişinin iptalini talep edebilir. Sipariş iptal edildiğinde DEPOO otomatik olarak  iade işlemini gerçekleştirir.  

2.15 Müşteriye, Uygulama üzerinden vereceği Üye İşyeri’ne ait ürün/hizmet siparişlerine  ilişkin ücret iadesi ancak; (1)Müşteri adresinin sipariş verilen Üye İşyeri’nin gönderim alanı  dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;(2) siparişin bir kısmının veya tamamının  Üye İşyeri’nde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; (3)  Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Üye İşyeri’nin onayının  alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali ve (vi) Sipariş edilen ürünün teslimatının  gecikmesi durumunda ilgili Üye İşyeri onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır.  İptale konu siparişe ilişkin ilgili Üye İşyeri bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu Müşteri’ye  teslim edilmiş ise iadesi gerekmektedir.  

2.16 Müşteri’nin işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, DEPOO Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.  2.17 DEPOO’nun sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, Uygulama’yı hukuka ve amacına  uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki  sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin Uygulama aracılığıyla  ve/veya dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem,  eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle DEPOO doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde  sorumlu tutulamaz.  

2.18 DEPOO, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten  faydalanılamaması durumunda işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi  birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam  altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.  

2.19 Müşteri, Uygulama aracılığıyla ve/veya Uygulama dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka  aykırı olarak kurye ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem,  eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle DEPOO’nun doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde  sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

2.20 Müşteri, Uygulama aracılığıyla DEPOO tarafından sunulan hizmetlerden  yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.)  güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun  tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.  

2.21 Müşteri, Uygulama dahilinde bulunan, DEPOO ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni  veya şahsi haklarına, malvarlığı üzerindeki haklarına saldırıda bulunan nitelikteki resimleri,  metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve  listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.  2.22 Müşteri, Uygulama üzerinden Üye İşyeri’ne ait ürün/hizmeti sipariş ettiğinde, DEPOO sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle direkt olarak ticari işletmeler ve söz konusu  üçüncü kişiler tarafından sunulan ürün/hizmetlerin kalitesinden, doğru sağlanmasından ya da  Üye İşleri’nin Müşteri’ye Uygulama üzerinden sunduğu ürün/hizmetler nedeniyle vermiş  olduğu zararın tazmini ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez.  

2.23 DEPOO, yalnızca Müşteri’den kaynaklanan sebeplerden dolayı ücret iadesi yapmama  hakkını saklı tutar ve Üye İşyeri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak  doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.  

2.24 Müşteri, Uygulama üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel  kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.  2.25 Uygulama üzerinden verilen siparişler, Üye İşyeri menülerinin sipariş anındaki  mevcudiyetiyle sınırlıdır. DEPOO ilgili Üye İşyerinde bulunmayan ürünlerin Müşteri’ye  teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Uygulamada teşhir edilmesi bunların Üye İşyeri’nin  stokunda bulunduğu anlamına gelmeyebilir.  

2.26 Uygulama üzerinden satışa sunulan Üye İşyeri’ne ait ürün/hizmetlerin fiyat ve özellik  bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Üye İşyeri’ne aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata  oluştuğu takdirde DEPOO, müşterileri bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde teslimatı  yapabilir veya siparişi iptal edebilir. Uygulama üzerinden Üye İşyeri’nin satışa sunduğu  ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair DEPOO gerekli özeni  gösterecektir ancak Üye İşyeri’nin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı  açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan DEPOO sorumlu değildir.  2.27 Müşteri, Uygulama üzerinden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve  Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca, tütün  mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, Uygulama vasıtası ile tütün  mamulleri, alkollü içecek veya satışı elektronik ticaret mevzuatı ve sair mevzuat gereği  yasaklı herhangi bir ürünü temin etmemeyi ve Üye İşyeri’ne bu konuda talepte bulunmamayı,  aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini  kabul eder.

3. SONA ERME

3.1 Müşteri, DEPOO üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin, aşağıdaki yollarla iptal  edebilir;  

3.1.1 0543 373 06 01 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak sonlandırabilir. 4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

4.1 Veri Sorumlusu Sıfatıyla İşlenen Kişisel Veriler  

DEPOO, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki verileri, Uygulamaya kayıt esnasında toplayarak  işbu üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işler:

4.1.1 Tanımlama bilgileri (ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi).  4.1.2 Kullandığınız mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi.  

4.1.3 Kullandığınız mobil aygıttan edinilen konum bilgileri.  

4.1.4 Teslimat sonunda kuryeye verilen oylama bilgisi ve yorumlar.  

4.1.5 Uygulama içindeki "Öneri ve Şikayet" bölümünde iletilen yorumlar.  4.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları  

DEPOO, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işler:  4.2.1 Kimliğinizi doğrulamak (vermiş olduğunuz cep telefonu numarasına doğrulama kodu  gönderme vasıtasıyla).  

4.2.2 Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek.  

4.2.3 Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek.  

4.2.4 Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek.  

4.2.5 Kuryenin, teslimatla ilgili olarak size ulaşması gerektiğinde sizi arayabilmesini  sağlamak (Kuryeler sizi arayabilmekte fakat telefon numaranız kuryelere iletilmemektedir).  4.2.6 DEPOO, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta  adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme  yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber  bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep  telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan  destek@sanaldepoo.com adresine mail atarak vazgeçebilir.  

4.3 Kişisel Verilerin Aktarılması ve Veri Güvenliği  

4.3.1. Verileriniz güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. Sunucularımızın bir kısmı Türkiye  dışında bulunmaktadır. İşbu üyelik sözleşmesinin onaylanmasıyla beraber üyeler, verilerinin  Türkiye dışındaki sunucularda bulundurulmasına açık izin vermiş sayılır. Uygulamaya bizzat  belirlemiş olduğunuz şifreyle erişebilirsiniz ve şifreler sistemimizde geri çevrilemeyecek  şekilde kodlanmış olarak tutulur. Şifrenizi güvende tutmak ve paylaşmamak sizin  sorumluluğunuzdadır. Ancak verilerin aktarılmasının halka açık internet üzerinden  yapılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Verilerinizi korumak için  şifrelenmiş bağlantı kullanmaktayız fakat veri aktarımı sırasında internet bağlantınıza yapılan  saldırıların riski sizin üzerinizdedir. Verileriniz sunucularımıza ulaştıktan sonra korunması ile  ilgili her türlü güvenlik önlemi tarafımızca alınır.  

4.3.2 DEPOO, yukarıda belirtilen istisna dışında, hukuken gerekli veya yükümlü olmadıkça  kişisel verileri ve/veya trafik verilerini ya da iletişim içeriğini sizin açık izniniz olmadan  satmaz, kiralamaz, pazarlamaz veya başka bir suretle üçüncü kişilere aktarmaz.  4.4 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklar  

4.4.1 Müşterilerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları aşağıda belirtilmiştir:(i) Kişisel  verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin  bilgi talep etmek,(iii) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun  kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, (iv) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında  aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,(v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması  halinde bunların düzeltilmesini istemek,(vi) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok  edilmesini talep etmek, (vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik  sistemler vasıstasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına  itiraz etmek,(viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara  uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek.  

4.4.2 Kullanıcı, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve DEPOO’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı için yalnızca bir adet GSM numarası tanımlanabileceğini,  tanımlanan GSM numarasının değiştirilemeyeceğini, yeni bir GSM numarasının ancak  DEPOO üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini, kayıtlı GSM

numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve  taahhüt eder.  

4.4.3 Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi destek@sanaldepoo.com  adresine iletebilirsiniz; talebiniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda bir  dönüş yapılacaktır.  

4.5. Verilere İlişkin Diğer Hükümler  

4.5.1 Sistemimizde tutulan verilerinizin kopyasını, talep etmeniz halinde, gerekli güvenlik  kontrolü yapıldıktan sonra sizinle paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi, Uygulama üzerinde  güncelleyebileceğiniz gibi müşteri hizmetlerimizi arayarak da güncelleme talebinde  bulunabilirsiniz.  

4.5.2 Servisimizi daha hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmeniz için oturum cookie  (çerez)’lerini cihazınızda saklamaktayız. Dilerseniz, bu bilgilerin tutulmasını cihaz  ayarlarınızda yapacağınız değişiklikle engelleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmanız durumunda  DEPOO Uygulamasının tüm fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz.  4.5.3. Gizlilik Politikası üzerinde zaman zaman değişiklik yapmak hakkımızı saklı tutarız.  Herhangi bir değişiklik yapmamız durumunda bununla ilgili bilgi tarafınıza verilecektir.

5. DİĞER ŞARTLAR

5.1 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI  

5.1.1 Uygulamanın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla  sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “DEPOO'nun telif haklarına tabi  çalışmalar” olarak anılacaktır) DEPOO’ya aittir. Müşteri, DEPOO Hizmetleri'ni, DEPOO bilgilerini ve DEPOO'nun telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Müşteri  DEPOO'nun izni olmaksızın, DEPOO’nun telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz,  dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.  5.1.2 DEPOO'nun; DEPOO Hizmetleri, DEPOO bilgileri, DEPOO telif haklarına tabi  çalışmaları, DEPOO ticari markaları, DEPOO ticari görünümü veya Uygulama vasıtasıyla  sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi  hakları, ticari bilgi ve teknik bilgisine yönelik tüm hakları saklıdır.  

5.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ  

DEPOO, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği  herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen  hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, Müşteri tarafından Uygulama üzerinden  online kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak  hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.  

5.3. MÜCBİR SEBEPLER  

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda DEPOO, işbu Koşullar ile belirlenen  edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü  değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DEPOO için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme  veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DEPOO'dan herhangi bir nam altında  tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim  sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve  fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve  DEPOO'nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar  olarak yorumlanacaktır.  

5.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ  

İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dahilinde doğan hukuki  ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı

olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Merkez  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

5.5. SÖZLEŞMENİN FESHİ  

İşbu Koşullar, Müşteri’nin üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası  hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. DEPOO, Müşteri’nin işbu Koşullar  dahilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve DEPOO Hizmetleri'ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı  olarak feshedebilecektir.  

5.6. DEPOO’İN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ  

Müşteri, işbu Koşullar dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, DEPOO'nun kendi veri tabanında  veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının,  defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve  münhasır delil teşkil edeceğini; DEPOO'yu yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin  HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.  5.7. YÜRÜRLÜK  

İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek  yürürlüğe girmiştir.