KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak sizleri  bilgilendirmek istiyoruz.

AL-HA Toptan Gıda Şarküteri (depoo) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, uygulamaya kayıt  veya www.sanaldepoo.com sitemizi ziyaret esnasında toplayarak üyelik sözleşmenizin kurulması ve  ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işlemektedir.

AL-HA Toptan Gıda Şarküteri (depoo) olarak çevrimiçi mecralarımız ziyaretleriniz sırasında sizlerin  deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler benzeri bazı teknolojilerden (''çerezlerden'') faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu (''KVKK'') olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İş bu aydınlatma metninin amacı değerli ziyaretçilerimizin, tarafımızca işletilmekte olan  www.sanaldepoo.com ve şirket tarafından geliştirilen mobil depoo uygulamasını ziyaret edildiğinde  elde edilebilecek kişisel verilerinizin işlenme amacı, muhafaza ve imha koşullarına dair sizlere bilgi  vermek ve depoo üyelik sözleşmesi koşullarını bildirmekten ibarettir.

Depoo olarak sitemizde ve depoo mobil uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan  vazgeçebilir, bundan türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize, web sayfamızın ve  depoo mobil uygulamamızın duyduğu ihtiyaçlar doğrultusunda yeni çerezler ekleyebiliriz. Üyelik  oluşturmak için gerekli bilgilerde aynı hükümler çerçevesinde depoo’nun tek taraflı iradesi ile  değiştirilebilir. Üyelik sözleşmelerinde yapılan değişiklikler sitede veya herhangi bir kamuya açık  mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Sözleşme değişikliklerine dair e-mail, arama, sms atma veya depoo mobil uygulamasında değişikliklere dair tekrar sözleşme onayı alma haklarımız  saklıdır.

Kişisel verilerinizin AL-HA Toptan Gıda Şarküteri tarafından işlenme hakkında daha fazla bilgi  için https://sanaldepoo.com adresinde yer alan Depoo Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi  Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında veya uygulamamızı kullanmanız esnasında  elektronik ortamda çerezler yoluyla, sözleşmeler ile aktif olarak kullanabilmeniz ve sitemdeki bilgileri  gerektiğinde tarafınızla, resmi makamlarla veya rızanız doğrultusunda 3. kişiler ile paylaşabilmemiz  için ve son olarak Şirket’imizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebepler ile işbu sözleşmedeki açık  rızanıza dayanarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen  kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu sözleşme ile sitemizde yayında olan  Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Depoo olarak, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve  mevzuata uygun şekilde personelimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel  kişilere paylaşabiliriz. Web sitemizde ise kişisel verileriniz ancak tarafınızın erişimine açıktır.  Uygulama hesap adınızı ve şifrenizi başka kişilerle paylaşmanız halinde hesabınızı kullanan diğer  kişiler kişisel verilerinize erişmiş olacaktır.

Şu kişisel verileri topluyoruz

Ad-Soyad

E posta adresi

Telefon numarası

Telefon marka/modeli

Adres bilgisi

Telefon işletim sistemi

Telefon modeli  

IP adresi

Mobil ağ bilgileri

Dil tercihleri

depoo uygulaması kişiye ait şifre  

Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu  kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini  gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme  ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi  aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini  talep etme haklarına sahiptir

Depoo’nun, kişisel verilerinizi işleme amacı:

Kimliğinizi doğrulamak,

Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek,

Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek,

Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek,

Depoo kuryesinin, teslimatla ilgili olarak size ulaşması gerektiğinde sizi arayabilmesini sağlamaktır.  (depoo kuryeleri sizi arayabilmekte fakat telefon numaranız depoo kuryelerine iletilmemektedir.  

Kişisel verileriniz yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan güvenli sunucularımızda saklanmaktadır.

depoo, sözü edilen istisna dışında, hukuken gerekli veya yükümlü olmadıkça kişisel verilerinizi  ve/veya trafik verilerinizi ya da iletişim içeriğini sizin açık izniniz olmadan üçüncü kişilere  aktarmamaktadır.

KVKK’da belirlenen ve rıza gerektirmeyen hallerin yanı sıra, Depoo uygulama vasıtasıyla edinilen  onayınıza istinaden, size, hizmetlerine ilişkin kampanya ve duyurularını iletebilecek ve müşteri  memnuniyeti sağlamak amacıyla tarafınızla temasa geçebilecektir.

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi bilgi@sanaldepoo.com adresine  iletebilirsiniz. Talepleriniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda bir dönüş  yapılacaktır.

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak yukarıda yer verilen bilgiler, kullanım koşullarına da  eklenmiş olup bu bilgilere, Uygulama aracılığıyla her zaman erişebilirsiniz.

Saygılarımızla,