Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde  imzalanmıştır.

‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:  

ADRES:

‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: www.sanaldepoo.com - DEPOO

ADRES: Ereğlikapı Mh. Selçuk Cd. No:99/1 AKSARAY

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş  konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü  altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki  yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,  

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)  HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal  sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,  

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan  adına veya hesabına hareket eden şirketi,  

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya  yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,  

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini, mobil uygulamayı,  

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi-mobil uygulama  üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,  

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,  

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,  

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan  yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda  siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili

olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair  Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.  Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler  güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise  belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : DEPOO

Adres : Ereğlikapı Mh. Selçuk Cd. No:99/1 AKSARAY

Telefon : 0850 399 29 09  

Faks :  

Eposta :destek@sanaldepoo.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi  

Teslimat Adresi  

Telefon  

Faks  

Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan  

Adres  

Telefon  

Faks  

Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi,  adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya  düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.  Kampanya tarihine kadar geçerlidir.  

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler  güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise  belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.  

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması  

Adet  

Birim Fiyatı  

Ara Toplam  

(KDV Dahil)